โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี (พิกัด N 14.57362, E 100.34117) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

คอมเมนท์