นัดตรวจรับงานจ้างเหมาทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.113-06 สายหมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข-หมู่ที่ 3 บ้านหนองฟักทอง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ