นัดตรวจรับงานจ้างเหมาทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อกกะเป้คอนสตรัคชั่น ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.113-06 สายหมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข – หมู่ที่ 3 บ้านหนองฟักทอง บัดนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพรัอมกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.

คอมเมนท์

เอกสารแนบ