ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (มกราคม-มีนาคม 2564)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ