โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่นางแพงศรี พันธุ์แน่น ถึงบ้านนายสมชาย กระตุดนาค หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์