โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคสล.เดิมหน้าอบต.หนองเต่า

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคสล.เดิมหน้าอบต.หนองเต่า 

 

{pdf=files/ปปช.1 คสล. หมู่ 5 หน้า อบต.หนองเต่า.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์