โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายอัมพร ยอดดำเนินถึงปากทางเข้าโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายอัมพร ยอดดำเนินถึงปากทางเข้าโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

 

{pdf=files/ปปช.1 คสล. หมู่ 1 บ้านนายอัมพร ยอดดำเนิน.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์