โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่นางแพงศรี พันธุ์แน่นถึงบ้านนายสมชาย กระตุดนาค

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่นางแพงศรี พันธุ์แน่นถึงบ้านนายสมชาย กระตุดนาค

 {pdf=files/ปปช. 1 คสล. หมู่ 2 นางแพงศรี พันธ์แน่น.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์