สอบราคาจ้างโครงการถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดพลบุรี

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการถมดิน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/ประกาศสอบราคาโครงการถมดินหน้า ศพด. อบต.หนองเต่า ปี 2560.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์