ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์