แผนการตรวจสอบระยะยาว การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ