ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 5 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์