การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  28 ก.ค.2559 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ตามรายละเอียดประกาศแนบท้าย

{pdf=files/โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์