เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 10-24 ก.พ.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

{pdf=files/ประกาศประชุมสภา อบต. สมัยแรก ปี 2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์