นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่

งานสาธารณสุข

เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์