ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองเต่า

ชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558   มีการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า ขึ้นที่ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์