ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

หมู่ 5 ต.หนองเต่า

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

Phone: 036776042

Fax: 036776043

แบบฟอร์มติดต่อ