ติดต่อเรา

ที่อยู่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3677-6043
หมายเลขโทรสาร 0-3677-6042
แบบฟอร์มติดต่ออบต.หนองเต่า