แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม เพื่อให้คำปรึกษาคำถามทางจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม
คอมเมนท์