แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2551

ประมวลจริยธรรมของข้าราชาการ
คอมเมนท์