รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ุตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ุตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์