รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 วันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

{pdf=files/รายงานประชุมสภา สามัย สมัยแรก ครั้งที่ 12561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์