รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

{pdf=files/รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 12561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์