สถานีรถไฟหนองเต่า

เกี่ยวกับอบต. แหล่งท่องเที่ยว

สถานีรถไฟหนองเต่า ตั้งอยู่ที่ ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสสถานี 1055 ตัวย่อ นต. ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 150.08 เป็นสถานีระดับ 4 มี 1 ทางประธาน 1 ทางหลีก 1 ทางตัน ใช้ระบบอาณัติสัญญาณแบบประแจกลไฟฟ้าบังคับสัมพันธ์ด้วยดีเลย์และสัญญาณไฟสี (ก.1ก) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คอมเมนท์