แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ