ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำบุญ และรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดสระกระเบื้อง

คอมเมนท์