กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศพด.บ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศพด.บ้านโคกสุข ม.2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

คอมเมนท์