โครงการคัดแยกขยะถุงนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข แผนงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขจัดโครงการคัดแยกขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข รู้จักคัดแยกขยะ โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เริ่มจากการให้เด็กดื่มนมถุงแล้วให้นำถุงนมที่ดื่มหมดแล้วใส่ตะกร้าขยะและนำมาล้างให้สะอาดและนำถุงนมมาประดิษฐ์แปลให้เด็กๆได้นั่ง ฝึกการมีวินัยเื่องการทิ้งขยะและการเข้าแถว รู้จักการรอคอย รู้จักการนำถุงนมกลับมาใช้ได้อีก

 

  

  

  

 

คอมเมนท์