วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  สถานศึกษาในเขตตำบลหนองเต่า และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้เด็กๆ มีกิจกรรม กล้าแสดงออก ได้รับความสนุนสนานเพลิดเพลิน  พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน  ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญและการเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆ ในตำบล จึงร่วมใจกัน นำของขวัญของรางวัลไปมอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่12 มกราคม 2561  ณ สถานศึกษาจำนวน  5 แห่งดังนี้

1. โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

2. โรงเรียนบ้านสระกระเบื้อง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

  

  

  

  

คอมเมนท์