การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในกิจกรรมดังกล่าวมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม เข้าร่วมกิจกรรม

  

  

  

  

 

คอมเมนท์