โครงการปฐมนิเทศ ประจำปี 2560

กิจกรรมต่างๆ แผนงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบถึงระเบียบและข้อปฏิบัติอันดีต่อกัน อีกทั้งแนวการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยในโอกาสนี้ได้มอบชุดนักเรียน เครื่องนอนให้กับนักเรียนในสังกัด

 

  

  

คอมเมนท์