มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายวีระ    ทองดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬา  ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และปลูกฝังให้เด็กแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย   เป็นแนวทางเดียวกัน  เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน  ได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคกัน  ทุกคนชื่นชม และพอใจกับเครื่องแบบนักเรียนที่ได้รับ  โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนในการจัดหา เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และที่นอน จากผู้มีจิตศรัทธา   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอขอบพระคุณ มา  ณ ที่นี้

  

  

  

คอมเมนท์