หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุและคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นแนวทางขอรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิและการบริการทางสังคม  ดังนี้

Continue Reading