เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมัยแรก

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ ได้เดินทางมาเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

Continue Reading

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ถวายพระราชกุศล พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกรมทรัพยากรบาดาล ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน

วันที่ 17  สิงหาคม  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกรมทรัพยากรบาดาล  ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน  การเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เติมลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

Continue Reading

กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โคกสุข โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ความรู้การใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวุคซีน กับประชาชน 8 หมู่บ้าน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

Continue Reading

พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอมให้กับโรงเรียนในสังกัดอบต.หนองเต่า

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอมให้กับโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

Continue Reading

ประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2564

ประเพณีงาน บุญกลางบ้าน เป็นประเพณีไทยที่จัดภายในบริเวณลานกว้างๆ ในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการชุมนุมชาวบ้านมาร่วมจัดงานประเพณีร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการจัดแตกต่างกันไป  สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะของความเชื่อ การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกุศลให้พระภูมิเจ้าที่

Continue Reading

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564   เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน อบต.หนองเต่า   พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผช.  อสม.  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านโคกสุข  ทางหมู่บ้านโคกสุข หมู่ที่ 2  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์พัฒนาหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  และเพื่อเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม  ทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้  กวาดถนน ตัดหญ้าข้างทาง เก็บขยะมูลฝอย  ถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ บ้านโคกสุข ตั้งแต่ ทางแยกหนองฟักทอง ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสุข

Continue Reading

พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วัดพานิชธรรมิการาม วัดหนองเต่า วัดบ้านลาด สำนักสงฆ์หนองฟักทอง และวัดสระกระเบื้อง

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยทำให้ที่อยู่อาศัย และคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย

Continue Reading

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ โดยนำบุคลากรขององค์กรร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading