กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564   เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน อบต.หนองเต่า   พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผช.  อสม.  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านโคกสุข  ทางหมู่บ้านโคกสุข หมู่ที่ 2  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์พัฒนาหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  และเพื่อเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม  ทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้  กวาดถนน ตัดหญ้าข้างทาง เก็บขยะมูลฝอย  ถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ บ้านโคกสุข ตั้งแต่ ทางแยกหนองฟักทอง ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสุข

Continue Reading

พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วัดพานิชธรรมิการาม วัดหนองเต่า วัดบ้านลาด สำนักสงฆ์หนองฟักทอง และวัดสระกระเบื้อง

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยทำให้ที่อยู่อาศัย และคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย

Continue Reading

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ โดยนำบุคลากรขององค์กรร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด

ในวันที่ 8 เมษายน 2564   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านลาด   ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์   ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด 

Continue Reading

นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

นางวรรณพร  สร้อยสุวรรณ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ออกนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คุณครูขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ .ในการปฏิบัติ’งานในครั้งต่อไป

Continue Reading

กิจกรรมทำความสะอาดถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดและกำจัดขยะมูลฝอย ตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าข้างถนน เศษใบไม้ เศษฝุ่นหิน ขยะมูลฝอย

Continue Reading

กิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ ณ วัดพานิชธรรมิการาม หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดหนองเต่า โดยการเก็บกวาดใบไม้รอบพระอุโบสถ เก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่22-25 กุมภาพันธ์2564

Continue Reading

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม  2563  นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม  ภาคเช้าทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มสักการะ  พิธีถวายบังคม  ภาคค่ำพิธีจุดเทียนชัย  ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบรมนาถบพิตร 

Continue Reading