ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566,6ด. (322 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการศพด.,6ด.,2566 (100 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการกองช่าง,6ด.,2566 (110 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการจัดเก็บรายได้,6ด.2566 (106 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน,6ด.,2566 (1 […]

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการสวัสดิการสังคม,6ด.,2566 (145 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการสวัสดิการฯ2565รอบ12ด. (88 kB)

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2565,รอบ12ด. […]

Continue Reading

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เอกสารแนบ ข้อมูลบริการจัดเก็บรายได้2565,รอบ12ด. (53 kB)

Continue Reading