ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2566)

เอกสารแนบ รายไตรมาส 3 (157 kB)

Continue Reading

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ doc05575420230407100402 (922 kB)

Continue Reading

ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานปูนบ้านลาด ถึงบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5520 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

เอกสารแนบ doc05267120230131113942 (670 kB)

Continue Reading