สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading