กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

Continue Reading

กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

Continue Reading

กลุ่มผลิต ดินผสมก้ามปู

อยู่บ้านเลขที่  ๒๕๒ หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๔-๒๖๐๐๒๓๐

Continue Reading

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นอบม้วน

อยู่บ้านเลขที่  ๖ หมู่๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๕-๙๔๑๖๒๙๕

Continue Reading

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๔  หมู่ ๕  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๑๕๕๒๓๒ 

Continue Reading