รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า เปิดรับเด็กอายุครบ 2 ปี ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษาอ่านต่อ…