แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายv

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading