นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต) โดยมีรายวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ