page contents องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
HOT NEWS
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร "ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ" “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

  3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

  4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

  5. ึึูคู่มือยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเต่า

  6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา

  7. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมอบต.

การลดใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมใ…

07-08-2018 Hits:175 กิจกรรมต่างๆ Super User - avatar Super User

การลดใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ประจำปี 2561  โดยใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมใจลดใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ประจำปี 2561 โดยใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก 

Read more

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

04-07-2018 Hits:166 กิจกรรมต่างๆ Super User - avatar Super User

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

อบต.หนองเต่า ส่งงานหัวข้อประชาสัมพันธ์เรื่อง"โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" อบต.หนองเต่า ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร.ร.วัดพานิชธรรมิการาม รพ.สต.หนองเต่า รพ.สต.บ้านลาด โคกสุข ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.และประชาชน จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม เวลา 9.00-12.00น.

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

04-07-2018 Hits:148 กิจกรรมต่างๆ Super User - avatar Super User

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

อบต.หนองเต่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการ อบต.หนองเต่า

Read more

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ มี.ค.2561

16-04-2018 Hits:180 กิจกรรมต่างๆ Super User - avatar Super User

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ มี.ค.2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง อบต.หนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล นายก อบต.หนองเต่าทำบุญเลี้ยงเพลพระ ที่วัดพาณิชธรรมิการาม (วัดหนองเต่า) หมู่ที่ 1 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

Read more

ชมรมผู้สูงอายุอบต.หนองเต่า

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

แหล่งท่องเที่ยวหนองเต่า

ตำบลหนองเต่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ วัดพานิชธรรมิการาม ที่มีลักษณะโบสถ์อยู่บนหลังเต่า โดยภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพวาดเกี่ยวกับวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีตลาดเก่าร้อยปี ที่ชาวบ้านคงเอกลักษณ์การค้าขายแบบโบราณไว้ โดยบรรยากาศในตลาดมีบ้านเรือนเก่าและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่ตลาดหนองเต่า

ผลิตภัณฑ์ตำบล

หนองเต่ามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านมาแต่โบราณ โดยในปัจจุบันในชุมชนมีการประกอบอาชีพ อาทิ การทำขนมถ้วยจีนโบราณ (จุ๋ยก้วย) หรือ ขนมด่าง ที่มีคนหนองเต่าอนุรักษ์กรรมวิธีการความอร่อยไว้ นอกจากนี้ยังไม่การทำหัวโขนที่ใช้ในการเล่นโขน มีกรรมวิธีการทำมาแต่ดั่งเดิม 

ผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สถิติผู้เยี่ยมชม

© 2009-2015 by GPIUTMD

แผนที่บน Google Maps

ติดตามข่าวสาร Facebook

บริการลิงค์อื่นๆ