กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๔  หมู่ ๕  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๑๕๕๒๓๒ 

Continue Reading