กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นอบม้วน

อยู่บ้านเลขที่  ๖ หมู่๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๕-๙๔๑๖๒๙๕

Continue Reading