กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ โรงเรียนวัดสระกระเบื้องและจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ในวันที่12 สิงหาคม 2562 ณ สระหลวง หมู่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Continue Reading

โครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง 2562

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ

Continue Reading

กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ” ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ” ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และการสาธิตวิธีการทำไข่เค็มดินสอพอง จากชุด  ชป.กร. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีผู้นำชุมชน อสม.ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 60  คน เข้าร่วมโครงการ

Continue Reading