นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนกลุยทธ์การบริหารทรัยพกรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading