การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading