ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข พร้อมใจแต่งไทย ปี 2562

ชาวลพบุรีพร้อมใจร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง โดยจังหวัดลพบุรีได้กำหนดการประชาสัมพันธ์ ( เคาะประตู ) เชิญชวนชาวลพบุรีร่วมแต่งไทยทั้งเมืองประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดการจัดงาน

Continue Reading