กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม 2561

Continue Reading