กลุ่มผลิต ดินผสมก้ามปู

อยู่บ้านเลขที่  ๒๕๒ หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น) เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๔-๒๖๐๐๒๓๐

Continue Reading