กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ได้แก่ ต้นศรีมหาโพธิ์ ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และต้นคูณ ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งต้นนิโครธ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดก ของประเทศอีกด้วย

Continue Reading

โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ต้นนิโครธ”

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับ  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  และ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในตำบลหนองเต่า  ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน   ใต้ร่มพระบารมี  “ต้นนิโครธ” ณ วัดพานิชธรรมิการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

Continue Reading