ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันธรรมะสวนะ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  คณะผู้บริหาร และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำโดย นายกสังเวียน  ลักษณพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันธรรมะสวนะ  ณ วัดบ้านลาด  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า   เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า  มาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  รวมทั้งทำนุบำรุงพุทธศาสนา  วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภวายภัตตาหาร  สมาทานศีล  ฟังธรรมเทศนา และบำเพ็ญ ทาน  รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา  เป็นที่ยืดเหนี่ยวทางจิตใจ

Continue Reading

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันธรรมสวนะ และโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 28 มกราคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ ได้รับเกียรติจาก นายชนากุณ   เสมอภาค ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ร่วมดำเนินกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันธรรมสวนะ และโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562  เพื่อความเป็นศิริมงคล และ ส่งเสริมสืบทอดพุทธศาสนา  มีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระ ภิกษุสงฆ์  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริห​ารส่วนตำบลหนองเต่า  พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9  โดยมี ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.พนักงานและประชาชน  นำปิ่นโตใส่อาหาร มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ให้เกิดความรัก ความสามัคคีกับ ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ในชุมชนตำบลหนองเต่า 

Continue Reading